Gemeente Bunschoten – Rick Beukers

Rick Beukers, wethouder

Wat heeft corona voor invloed op de werkzaamheden als wethouder tot nu toe? 

Het coronavirus gaat onze gemeente en samenleving niet voorbij en heeft een grote impact op onze samenleving en ondernemers. Als wethouder van Economische Zaken gaat het welzijn van onze ondernemers mij aan het hart en zie ik de zorgen die bij hen leven. De afgelopen periode heb ik mij daarom onder meer bezig gehouden met de steunmaatregelen die we op lokaal niveau voor onze ondernemers nemen. Samen met de burgemeester heb ik een open brief geschreven aan de ondernemers waarin wij de steunmaatregelen van het college uiteenzetten. 

Hoe kunnen jullie als gemeente ondernemers ondersteunen? 

Als lokale overheid proberen we onze ondernemers waar mogelijk te ondersteunen. Dat doen we onder andere door op verzoek van ondernemers uitstel van betaling te verlenen voor onze gemeentelijke belastingen. Ondernemers kunnen via het belastingkantoor van de gemeente (GBLT) hun verzoeken indienen. Een aantal belastingen worden pas later in het jaar opgelegd om de liquiditeitspositie van ondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen. 

Daarnaast worden de betalingstermijnen van onze facturen en huren aan ondernemers verlengd om ondernemers meer lucht te geven als dat voor hen nodig is. Ook proberen we rekeningen van ondernemers zo snel mogelijk te betalen zodat ondernemers snel hun geld binnen hebben. We proberen in deze periode ook zoveel mogelijk opdrachten te blijven verstrekken, waar mogelijk doen we dat aan lokale bedrijven. Hierbij is het wel belangrijk om te weten de gemeente zich aan het aanbestedingsbeleid en wetgeving dient te houden en niet zondermeer opdrachten kan geven aan lokale bedrijven.

Verder kunnen ondernemers terecht bij onze uitvoeringsorganisatie BBS voor een ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)’. Wij zien dat ondernemers daar veel gebruik van maken. Deze extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld.

Welke (hulp) vragen komen er zoal binnen van ondernemers? 

De vragen van ondernemers zijn heel divers. Dat varieert van de mogelijkheden tot uitstel van betaling tot vragen over informatie omtrent het landelijk beleid. Als gemeente proberen wij die vragen goed in beeld te brengen en ondernemers goed te bedienen in hun informatiebehoefte. We verwijzen hen vooral door naar de relevante informatiebronnen. 

De vragen die wij ontvangen zijn heel divers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vragen of wij als gemeente meer weten over de verschillende regelingen tot wanneer bepaalde maatregelen duren. Daarnaast geven de ondernemers signalen af die zij zien en waar wij als overheid mogelijk iets mee kunnen.

Hoe denkt u dat de meeste bedrijven/ondernemers hier doorheen gaan komen?

Het is voor bedrijven een zware periode met enorme onzekerheid. We zien dat onze ondernemers creatieve oplossingen proberen te bedenken, velen bieden nu een bezorgservice aan huis zodat klanten niet onnodig de deur uit hoeven. We zien ook dat veel ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen en goed de voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Op dit moment kunnen we niet exact voorspellen wanneer alles weer terug bij het oude is. Ook omdat we er nu nog middenin zitten voelt het nog wat ongemakkelijk om het over kansen te hebben maar het is goed om daar wel altijd naar te blijven kijken, zeker als ondernemer. 

Zijn er al creatieve oplossingen bedacht die wij kunnen gebruiken en op de site kunnen vermelden: waar zouden de meeste ondernemers mee geholpen zijn volgens jou? 

Ik zie veel mooie initiatieven ontstaan vanuit onze lokale ondernemers. In verschillende branches, bijvoorbeeld in de horeca of mode, zijn al goede ideeën ontwikkeld. Dit laat zien dat zij zich als ondernemer innovatief opstellen en weer nieuwe manieren vinden om in deze tijd door te gaan. 

Als wethouder juich ik die creativiteit alleen maar toe. Als lokale overheid proberen we ook te ondersteunen waar dat mogelijk is. Toch blijft het een moeilijke tijd. De coronacrisis vraagt veel van ondernemers. Ik hoop dat we met z’n allen elkaar blijven steunen en moed blijven houden. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *